Dositejeva 1a , Rezervacije 063/287-870

Halal

Naša hrana ima halal sertifikat.

Halal je arapska reč i označava nešto što je dobro, odnosno dozvoljeno ili zakonito.

Kada je hrana u pitanju radi se o standardu ishrane koji je propisan u Kuranu. Ovim terminom označava se hrana koja je dozvoljena za konzumiranje.

Prema islamskom zakonu - Šerijatu, hrana je halal ukoliko je napravljena od dozvoljenih namirnica, koje su dobijene, proizvedene, prerađene, sladištene prema islamskom zakonu. Sva hrana je halal, oslim one koja je haram - nedozvoljenja/nezakonita.

halal sertifikat